Epic Space Battle

Epic Space Battle

torsdag 30. juli 2015

Typiske oppsett 02: Y-Wing med Ion Cannon Turret

I denne serien, som i hovedsak er tenkt for nye spillere, ser jeg på noen typiske oppsett som det er vanlig å møte, gjerne fordi de er ansett som veldig effektive. Jeg vil også se på styrker og svakheter. Skip nummer to: Rebel Y-Wing med Ion Cannon Turret.


lørdag 18. juli 2015

Typiske oppsett 01: Soontir Fel

I denne serien, som i hovedsak er tenkt for nye spillere, ser jeg på noen typiske oppsett som det er vanlig å møte, gjerne fordi de er ansett som veldig effektive. Jeg vil også se på styrker og svakheter. Først ut: Soontir Fel.