Epic Space Battle

Epic Space Battle

torsdag 30. juli 2015

Typiske oppsett 02: Y-Wing med Ion Cannon Turret

I denne serien, som i hovedsak er tenkt for nye spillere, ser jeg på noen typiske oppsett som det er vanlig å møte, gjerne fordi de er ansett som veldig effektive. Jeg vil også se på styrker og svakheter. Skip nummer to: Rebel Y-Wing med Ion Cannon Turret.


Y-Wingen kom ut helt til å begynne med da X-Wing-spillet ble laget for flere år siden, men dette trofaste rebellskipet har lenge ligget i dvale. Med nye oppgraderinger og nye måter å spille på har det sakte men sikkert kommet tilbake i bruk, og nå kan vi også se det blant Scum and Villainy sine lister.

Et oppsett som er svært vanlig er Gold Squadron Pilot med Ion Cannon Turret. Tanken med dette er svært enkelt: ioniser fienden slik at de andre skipene kan skyte han i småbiter, bruk deretter tårnfunksjonen til å ionisere han videre. Ionisering er en ganske kul, men lite brukt funksjon, som bestemmer at fiendens neste flytt er hvit 1-er rett frem. Dermed vet du hvor fiende er i neste trekk og kan stille deg opp deretter! For å toppe det hele, kan man slenge med astromechen R3-A2 som lar deg påføre fienden stress samtidig. Auch!

Warthog
Ønsker man å bygge videre på dette, kan man velge tittelen BTL-A4 som lar deg fyre av både din Ion Canon Turret og hovedvåpen, men bare rett frem. Dette innebærer at du får skutt maksimalt mot fienden i ett trekk, men tårnet ditt vil ikke kunne skyte mot siden eller bakover i det du flyr forbi offeret ditt. Ettersom R3-A2 kan brukes hver gang du skyter, kan du dermed påføre fienden din to stykk stress med dette oppsettet.

Bomber og granater! ...eller miner
Ønsker man å utnytte fiendens ionisering og stressede tilstand maksimalt, kan man utstyre Y-Wingen med Bomb Loadout. Dette koster null poeng, tar opp en torpedoplass og lar deg utstyre denne trofaste balja med bomber. Ditt ioniserte offer vil dermed fly rett inn i minen du legger ut, dersom du passer på å plassere den riktig. Med Wave 7 kommer det også enda flere muligheter for bomber, så denne muligheten vil bare bli bedre. Dersom du ikke får lagt ut miner for offeret ditt, så har du i det minste et våpen mot eventuelle fiender som vil måtte ønsker å følge etter deg for å utnytte at du ikke har tårn.

Variant: Dutch Vander
For å kunne ionisere store skip, kan det være lurt å ha to slike Y-Winger. Dessverre kan du bare ha stress-astromechen på ett skip, så du må enten finne en annen fornuftig  astromech til ditt andre skip eller la være å bruke denne oppgraderingen. En litt artig variant å fly sammen med din pimpa Gold Squadron Pilot er Dutch Vander. Med R2-D6 kan han ha Push the Limit, dette gir han mulighet for to Actions. Din første Y-Wing flyr først og velger Focus. Etterpå kommer Dutch ved siden av, som velger Focus og Target Lock. Dermed kan han la den første Y-Wingen også velge Target Lock. Begge dine Y-Winger kan nå skyte på samme mål med både Focus og Target Lock! Bruk primærvåpenskuddene til å få bort Tokens, bruk så TL og egen Focus til å virkelig få ionisert offeret ditt. Det er viktig at begge skipene treffer med Ion Cannon Turret dersom det er et stort skip man skyter på, de trenger to Ion Tokens for å bli ionisert.
I neste trekk flyr man akkurat så langt man trenger for å fly forbi den ioniserte fienden og man slipper ut bombene sine - som fienden flyr rett inn i! Husk at du på dette tidspunktet vil være stresset, så enten må du bli kvitt dette med en grønn manøver, eller så må du ha valgt bomber som ikke krever Actions. Har du valgt å stresse med begge skuddene fra din Gold Squadron Pilot, vil han nå ha to stress tokens, noe som kan være vanskelig å bli kvitt med en gang.

Styrker:
Y-Wingen har tilsammen 8 Hit Points og koster ganske lite (fra 18 poeng). Med slike type oppsett kan man få inn masse pønsj for en ganske grei poengsum. Man kan faktisk velge 4 Gold Squadron Pilots med Ion Cannon Turret for den latterlige summen av 92 poeng, eller man kan ta to av disse skipene og fortsatt ha over 50 poeng til å fylle ut resten av listen.

Svakheter:
Y-Wingen har dessverre en god del svakheter. Den har en meget svak Dial med lite grønt og mye rødt, kun en terning Evade og to terninger Primary Weapon. Den blir helt klart morsommere, men også dyrere, med oppgraderingene som er nevnt i denne artikkelen. Dessuten krever dette en spesiell manøvrering og en god del øving for å få til riktig. Dette oppsettet fungere på en såpass spesiell måte at du kan blir veldig forutsigbar - her er det ingen tvil om hva det er du planlegger.

Lenker:
- oppsett med to stykk Gold Squadron Pilots, en B-Wing og to Headhuntere: trykk her
- oppsett med Dutch Vander, en Gold Squadron Pilot og tre Z-95: trykk her
- Michiel van Rooijens gjennomgang av Dash Rendar og to Gold Squadron Pilots: trykk her

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar