Epic Space Battle

Epic Space Battle

lørdag 28. mars 2015

Ny Decloak-regel: en liten forandring med store konsekvenser

Som mange vet, kom FFG med ny FAQ for kort tid siden (du kan finne den her) og det Galaktiske Holonettet var raskt ute med reaksjoner på den nye Decloak-regelen. Sjelden har jeg sett at en så liten tekstforandring som kommer til å få så store ringvirkninger i et spill. I denne artikkelen vil jeg se kort på selve regelendringen, hva den vil si for hvordan man spiller Phantom og hva den vil si for andre spillere og listekonstruksjon.Selve regelendringen

Endringen dreier seg kun om at man nå Decloaker i startfasen av spillet, IKKE rett før sin egen forflytning slik det var før. Alle skip har med andre ord valgt Move, men ingen har vist hva de skal gjøre ennå eller flyttet noen skip.

Hva vil det si for Phantom-spillingen?
Går Whisper av med AFP nå?

Så - er dette så farlig, da? Kan jeg ikke bare spille som før med min PS 9 Whisper med Advanced Cloaking Device, turbocharger, ekstra spoiler og senkesett? Nei - dette forandrer veldig mye! En populær bruk av Whisper og Echo så langt har vært at man Decloaker etter at fiender med lavere PS har flyttet og bruker et kort flytt pluss eventuelt en Action på å komme inn i blindsonen deres. Dette har det vært veldig vanskelig å beskytte seg mot.

En positiv konsekvens for Phantoms er at man nå kan bruke dem til Blocking (takk for tipset, Are!) Ettersom Deckloaking skjer FØR movement utføres, vet ikke fienden helt hvor disse spøkelsesskipene står når manplanlegger. Med lav-PS-Phantoms eller Enhanced Scopes (som gir deg PS 0) er det nå mange muligheter for å overraske sin motstander.

Hva vil dette si for andre skip - og for listekonstruksjon?

Et skip forandres, har dette noe å si? For min egen del er dette veldig viktig. Jeg har blitt utmanøvrert av Phantoms såpass mange ganger at jeg alltid har med meg et tårnbasert skip og/eller et manøvrerbart skip med PS 9 eller høyere (Tycho Celchu med VI og PTL er en favoritt). Dette tar opp en stor del av poengene mine, nå er jeg mer fristet til å kunne teste ut flere svermbaserte lister med lav PS.
Vil vi se flere lav-PS-Phantoms
med denne oppgraderingen nå?

Med de nye turneringsreglene som favoriserer to skip, så får vi vente og se om metaen skifter eller om den består. Skip med mange HP som holder lenge, kombinert med tårn har både dratt fordel av MOV-regelen og fungert fint mot Phantoms. Men tårn er jo heller ikke lenger like aktuelt ettersom vi har fått Autothrusters og  de har blitt mindre viktige med den nye Decloakregelen. Det skal bli spennende å se hva folk spiller med på turneringer i tiden fremover.


Konklusjon - til det bedre?

Man kan si at Phantomen har blitt nerfet med denne regelen og ikke kommer til å være på langt nær like bra. Jeg vil si at den har blitt mer utfordrende å spille med, og det faktum at man ikke lenger er "avhengig" av å ha tårn, minst en pilot med PS 9 eller høyere for å ha en sjanse mot Whisper, gjør at vi får en mindre stein-saks-papir-meta. Jeg tror at vi spillet vil være til det bedre nå med mange nye muligheter.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar