Epic Space Battle

Epic Space Battle

fredag 12. desember 2014

3:1 offense

En viktig del av X-Wing er listekonstruksjon. Vi har jo alle lyst til å ha med masse fete skip, men innenfor 100 poeng er det begrenset hva man kan få med. Dessuten er det en fordel at man har skip som fungerer ok sammen og som kan gjøre det greit mot de fleste lister.

3:1 offense er en måte å lage lister på der man deler skvadronen sin i to deler. Hovedstyrken består av minst tre billige skip med lav Pilot Skill. Disse skal fly sammen i formasjon, enten mot midten av brettet eller på den ene flanken. Eksempler på hovedstyrker er 3-4 Prototype Piloter, 3 Rookie Piloter eller 3 Blue Squadron Piloter.

Resten av poengene bruker man på en elitepilot med høy pilot skill og høy Attack. For å fungere best i dette oppsettet bør han ha best mulig overlevelsesevne, enten via mange Hit Points, høy Agility og/eller regenereringsdroider som R2-D2. Utover dette kan han utstyres med det du synes passer, avhengig av hva slags skip han kjører. Corran Horn, Wedge Antilles, Jake Farrell og Dash Rendar er alle gode eksempler på elitepiloter. Dette er esset ditt og han bør plasseres på en av flankene, men ikke for langt unna hovedstyrken din.

3 Rookies som hovedstyrke: Wedge kan plasseres på en av
 flankene,alt etter hvordan fienden setter opp styrken sin.
Så: hva er planen med dette?  Flytt deg mot
fienden med de to styrkene dine, manøvrer slik at du får én del på hver side av hovedstyrken hans. Tanken nå er at han må foreta et valg - skal han gå etter hovedstryken din og få esset ditt i flanken, eller skal han gå etter esset ditt og bli beskutt av hovedstyrken din? Går han etter hovedstyrken, får din dyreste pilot jobbe i fred og plassere seg best mulig for maksimal utnyttelse av ildkraften sin. Går han etter esset ditt, får hovedstyrken din være i fred til å flytte seg i best mulig posisjon for massiv ildkraft fra mange skip samtidig. Da blir det også av mindre betydning at de har lav Pilot Skill. Dessuten - din elitepilot har høy skill for å kunne manøvrere seg unna og han har forhåpentligvis gode overlevelsesevner via høy Agility og/eller en regeneringsdroide.

For å utnytte dette enda mer, kan du dedikere elitepiloten din til å bli en Flanker ved å gi han Outmaneuver som Elite Pilot Skill.

Jake Farell er plassert til venstre for hovedstyrken og
manøvrerer seg mot fiendens flanke.
Noen 3:1 Offense listeforslag:

* Wedge Antilles (29), R2-D2 (4), Outmaneuver (3)
* 3 x Rookie Pilots, evn 2 x Rookies og 1 Blue Squadron Pilot
Merk deg at Wedge ikke beveger seg særlig fort, så det er viktig at han ikke må bruke for mange trekk før han er i fiendens flanke.

* Jake Farell (24), Chardaan Refit (-2), PTL eller Outmaneuver (3)
* 5 x Prototype Pilots med Chardaan Refit
I denne listen kan du også dele opp hovedstyrken i to deler.


* Dash Rendar (36), HLC (7), Outrider Title (5), Engine Upgrade (4), PTL (3)
* 3 x Prototype Piloter med Chardaan Refit
Her holder man Dash Rendar hele tiden i utkanten av brettet, slik at han kan skyte på Range 2 og 3.

Da gjelder det bare å håpe at fienden din ikke har en tilsvarende plan...

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar