Epic Space Battle

Epic Space Battle

lørdag 13. desember 2014

Dolken og Slegga

Her er et oppsett som er en kombinasjon av flere elementer jeg har skrevet om tidligere. Alle skip i denne listen har en tiltenkt rolle der de andre skipene drar nytte av dem.

* Slegga: Keyan Farlander (29), HLC (7), PTL (3), E-2 Modification (1), Mercenary Copilot (2) - totalt 42
* Dolken: Jake Farrell (24), Chardaan Refit (-2), Test Pilot Title (0), PTL (3), Outmaneuver (3) - totalt 28
* The Bumper Cars: 2x Prototype Pilot (15) med Chardaan Refit (-2) - totalt 15x2 =30

Keyan Farlander skal holde seg på avstand, kjøre to Actions for å få stress og bruke dette som Focus i
Jake Farell flytter raskt frem og bruker Boost for å komme i
best mulig posisjon til neste trekk
skytefasen. Med Mercenary Copilot kan han gjøre om ett av treffene sine til Critical Hit på Range 3. Jake Farell får en gratis Boost eller Barrel Roll når han velger Focus, dette gjør det lettere for han å komme i en god posisjon for utmanøvrering. Med Outmaneuver mister fienden en Agility hvis man er utenfor hans Firing Arc.

De to prototype-pilotene settes opp så langt inn du kan på brettet, rett ovenfor der du tror fienden vil sette opp sin styrke. Det bør helst være en åpen bane der du kan kjøre rett frem uten å måtte svinge for mye. Keyan Farlander blir satt opp i bakkant av disse og flytter frem under deres beskyttelse. Jake Farell settes opp som en flanker.

Trekk 2: Phantomen er utflanket, Jake og Keyan er klare til å
skyte. Boba Fett klarte å unngå å bli utmanvørert helt, men
mistet sin  Action da han kolliderte med en A-Wing.
Mission delvis accomplished.
Trekk 1: Flytt de to prototypepilotene 3 eller 4 fremover, B-vingen kan nøye seg med 1 eller 2. Nå vil A-Wingene ligge noe foran Keyan og være klare til å blokkere fienden. Flytt Jake i full fart fremover, velg en fokus som action og boost i best mulig posisjon for å kunne utflanke fienden.

Trekk 2: nå gjelder det! Bruk de to prototypepilotene til å blokkere fienden, slik at de kræsjer inn i en
av dem. Det vanskeligste her er å forutse hva fienden vil gjøre. Flytt B-Wingen kort fremover, langt nok til å komme på Range 3. Jake Farell kan nå flys inn fra siden og komme inn litt forbi en av prototypepilotene dine. Dette bør medføre én fiende mindre på brettet.

Etter dette blit utfordringen å komme i posisjon igjen for å kunne gjøre tilsvarende manøver. Vær tålmodig og flytt over på andre siden, vent med å snu til du har kommet unna fienden. Det er lettere å stille seg opp til et nytt angrep når man slipper å ha fiendtlige skip svimende rundt seg. Du kan eventuelt bruke 3-er K-Turn på en av A-Wingene for å oppholde fienden.

En variant av denne listen: bytt ut Keyan Farlander med to stykk Blue Squadron Pilots med Fire Control System (48 poeng) og prototypepilotene med to Bandit Squadron Pilots (24 poeng) Z-95-ere. Nå får du lavere agilty på blokkeringsskipene og du mister HLC, men du får ett ekstra "sleggeskip". Headhunterne oppfører seg veldig annerledes enne A-Winger, så du må justere flyvingen din deretter.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar